AIR-O-STEAM 268200

elektricna kombi pecnica s posebnim generatorom pare

Načini kuhanja i funkcije:

  • zasicenapara (100°C)
  • paraniske temperature (25-99°C)
  • vrucapara (101-130°C)
  • konvekcija – vruci zrak (25-300°C)
  • kombiniraninacin (25-250°C)
  • regeneracijaza banquete
  • tiT kuhanje
  • kuhanje u 2 faze

Druge funkcije: nacin sa pola snage, puna I pola I pulsna brzina ventilatora, funkcija automatskog hladenja, odgodeni start, pausa. Trenutno povecanje vlafnosti pritiskom na jednu tipku, i mnoge druge.

air-o-clean™ automaski i ugradeni sustavi za ciscenje

(4 automatska ciklusa uz zelene funkcije za ustede energije, vode i sredstva za ispiranje).

Kod proizvoda: 268200 268202
Kapacitet 6 x GN1/1 10 x GN1/1
Elektricna snaga 10.1 kW 17.5 kW